CENY

Ceny za právní služby jsou stanovovány po dohodě s klientem s ohledem na charakter a náročnost předmětné věci.

Mgr. Petr  Řehák je plátcem daně z přidané hodnoty, takže k odměně advokáta a případným náhradám je účtována daň z přidané hodnoty v zákonné výši.

Hodinová sazba

S klientem je dohadována hodinová sazba nebo úkonová sazba či sazba paušální nebo podílová, to vše s ohledem na charakter a náročnost poskytované služby.

Náhrady hotových výdajů a případné cestovní náhrady

K odměně advokáta jsou dále účtovány náhrady hotových výdajů a případné cestovní náhrady a náhrada za promeškaný čas dle vyhlášky Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátního tarifu.

Pokud není odměna za právní služby stanovena, řídí se odměna, náhrady hotových výdajů a případné cestovní náhrady a náhrada za promeškaný čas vyhláškou Ministerstva spravedlnosti č. 177/1996 Sb., advokátním tarifem.